o mnie

about me

Mówi się, że z darem i wrażliwością człowiek się rodzi. Moje życie od zawsze związane jest z tym co piękne i warte podglądania. Choć zajmowałem w życiu się wieloma rzeczami, które niewątpliwie bardzo mnie wzbogaciły, to właśnie fotografia stała się moją największą pasja, którą rozwijam i pielęgnuję cały czas.

It is said that man is born gifted and sensitive. My life has always been associated with beautiful and worth watching things. Although I have been involved in many activities which have enriched my life, photography has become the greatest passion.

 

W swojej pracy wciąż podejmuję wyzwania i pogłębiam wiedzę, korzystając z rad mądrych ludzi, bo dotychczas to oni wielokrotnie stawali się moją inspiracją i we mnie wierzyli.

In my work I am constantly taking on new challenges and gaining knowledge, using the advice of wise people, who inspired me and believed in me.

 

Robiąc zdjęcia, staram się mieć dużo pokory i dystansu do samego siebie oraz jeszcze więcej szacunku do samego procesu tworzenia. Wiem, że aby fotografować, nie wystarczy dobry sprzęt, lecz umiejętność patrzenia. Liczy się nie tyle to co widzimy, lecz jak widzimy.

I try to have a lot of humility and distance to myself when I am taking pictures, and even more respect for the process of creating. I am aware that good equipment is not enough, but crucial is ability to observe. It matters not so much what we can see, but how we can see.

 

Kreatywność i pomysłowość to moje ulubione wyzwanie w fotografii. W moim umyśle często rodzą się nowe pomysły. Widzę kadr zanim nacisnę spust migawki. Zawsze staram się robić zdjęcia przemyślane, czuć je. Dobre zdjęcie musi sprawiać mi radość i chęć patrzenia na nie, musi do mnie przemawiać i mieć wyraz.

Creativity and ingenuity are my favorite challenges in photography. A lot of new ideas are made up in my mind. I imagine the frame before I press the button. I always try to take refined pictures. I need to feel them. A good picture makes me happy, makes me willing to look at it and express itself.

 

Moja praca jest moją pasją. Nie oddzielam od siebie tych dwóch rzeczy. Nie tylko żyję z fotografowania, ale także – żyję fotografowaniem. To co wysyłam w świat jako zaangażowanie, profesjonalizm, życzliwość wobec klientów oraz umiłowanie ich wyjątkowości wraca do mnie w postaci dobrych słów i satysfakcji – również finansowej.

My job is my passion. I do not separate those two things. Not only do I live on taking photo but also I live by taking photo. What I send towards the universe as my engagement, professionalism, kindness to my clients and love for their uniqueness, it comes back to me as good words and satisfaction – also the financial one.